Moninaiset tavat vaikuttaa – tule sinäkin mukaan!

Moninaiset tavat vaikuttaa – tule sinäkin mukaan!

Olen viime vuosina pyrkinyt lisäämään yleistä tietoisuutta aivovammasta sekä vaikuttamaan vammaisten asioihin yleisestikin. Tätä tärkeää työtä tulen jatkamaan myös tulevina vuosina. Ajattelin tässä kirjoituksessani lyhyesti avata erilaisia vaikuttamiskeinoja.

Some on luonnollisesti erittäin tärkeä vaikuttamisen kanava. Tämän blogini ja Facebook-sivuni lisäksi avustajakoirallani Uunolla on oma Facebook-sivu, jonka kautta seuraajat pääsevät kurkistamaan avustajakoiran elämään. Saankin runsaasti kyselyitä liittyen avustajakoiraan ja sen kouluttamiseen, sekä somessa että ihan arkipäiväisissä kohtaamisissa ja keskusteluissa. Avustajakoira voi olla vammaiselle korvaamaton apu, ja olenkin halunnut konkreettisesti tuoda tätä oman kokemukseni kautta esille. Valitettavasti avustajakoiria on saatavilla aivan liian vähän. Viime vuonna Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 150 000 euroa valtionavustusta avustajakoiratoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi, tavoitteena lisätä avustajakoirien määrää sekä nopeuttaa avustajakoirien käyttöön ottamista. Suunta on siis ehdottomasti oikea.

Olen vuosien mittaan tavannut useita kansanedustajia vammaisasioissa pyrkimyksenäni vaikuttaa vammaisia koskevaan lainsäädäntöön. Tämä tie on pitkä, mutta pitkäkestoiset vaikutukset vaativat pitkäjänteistä työtä. Samoin olen pitänyt tärkeänä erilaisia asiantuntijoille pitämiäni puheenvuoroja. Olen ollut esimerkiksi puhumassa terveydenhuollon ammattilaisille aivovammakuntouksen tärkeydestä omien kokemusteni kautta. Näitä reittejä pitkin pystyn toivoakseni vaikuttamaan muiden vammaisten arkielämään.

3.3.2017 Helsinki, Saara Auvinen ja Jari Ronkainen. kuva Matti Matikainen

Pyrin jaksamiseni mukaan osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, joissa pääsee keskustelemaan muiden vammaisten kanssa ja edistämään yhteisesti tärkeitä teemoja. Nyt vuoden alussa osallistuin Invalidiliiton edustajana Pohjoismaiden asiantuntijatapaamiseen vammaisten lasten ja nuorten osallisuudesta. Tapaamisessa pohdittiin, kuinka edistää ja parantaa vammaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia olla merkityksellisellä ja tehokkaalla tavalla osallisena jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.


Lisäksi haluan edistää turvavarusteiden käyttöä kampanjani #kylläkypärälle avulla. Olen suunnitellaan mm. Suomen ratsastajainliiton kanssa Turvallisuuden teemavuosi 2016 -hankkeen ja toteuttanut yhteistyössä Hevoset-messujen kanssa näkyvän Kyllä kypärälle -kampanjan.

Jokainen tämän blogin lukija tai somekanavieni seuraaja voi olla mukana vaikuttamassa. Jokainen kirjoitukseni jakaminen tai kommentointi lisää näiden tärkeiden asioiden näkyvyyttä ja näin ollen vie asioita pienesti eteenpäin.

  • Jos et ole vielä seuraa minua ja Uuno aputassua Facebookissa tai Instagramissa, tule mukaan!
  • Kirjoitan blogiani ja somesivustoa avustettuna.
  • Artikkelin kuva: Satu Nyström.
Kommentoi